admin

Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn

Gmail cho phép bạn gửi tập tin đính kèm tới 25 Mb trong thư của bạn. Kích thước đó là đủ lớn cho hầu hết trường hợp, có thể có vài lần bạn muốn đính kèm một tập tin lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn gửi toàn bộ một bản thảo, hoàn chỉnh với hình ảnh, …

Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn Read More »

Thay đổi thiết lập sao để xếp hạng thư điện tử

Bạn có thể đã nhận thấy những ngôi sao nhỏ bên cạnh mỗi thư. Bấm vào ngôi sao, nó chỉ màu vàng. Ngôi sao là một cách tuyệt vời để đánh dấu một tin nhắn quan trọng. Sẽ tuyệt vời nếu bạn có thể phân biệt giữa các tin nhắn quan trọng của bạn bằng …

Thay đổi thiết lập sao để xếp hạng thư điện tử Read More »

Học cách sử dụng toán tử tìm kiếm của Gmail

Bạn có thực sự biết cách sử dụng chức năng tìm kiếm của Google Gmail không? Thậm chí nếu bạn hiểu chức năng tìm kiếm nâng cao của hộp thư Gmail, có lẽ bạn đã không bao giờ khám phá được các toán tử tìm kiếm của Gmail. Gmail có hơn 20 toán tử tìm kiếm có thể …

Học cách sử dụng toán tử tìm kiếm của Gmail Read More »

Theo dõi người bán địa chỉ Email của bạn

Nếu địa chỉ Gmail của bạn kết thúc bằng @gmail.com, dấu chấm (.) trong địa chỉ không làm khác đi. Địa chỉ Gmail sẽ kết thúc trong cùng một hộp thư đến: firstnamelastname@Gmail.com FirstName.LastName@Gmail.com f.ir.st.na.me.Last.name@Gmail.com Ít biết về bí mật của Gmail, có thể bỏ qua những dấu chấm câu này. Điều này có thể …

Theo dõi người bán địa chỉ Email của bạn Read More »

Tắt tiếng ồn ào cuộc trò chuyện trong Gmail

Nếu bạn chưa bao giờ thảo luận nhóm, bạn biết nó khó chịu khi bạn đang sao chép thư bạn không cần. Bạn có thể tắt một cuộc trò chuyện ồn ào trong Gmail. Khi bạn tắt một cuộc trò chuyện, thư tương lai đó đi thẳng đến nơi lưu trữ – bỏ qua hộp thư đến của …

Tắt tiếng ồn ào cuộc trò chuyện trong Gmail Read More »

Scroll to Top