drive

Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn

Gmail cho phép bạn gửi tập tin đính kèm tới 25 Mb trong thư của bạn. Kích thước đó là đủ lớn cho hầu hết trường hợp, có thể có vài lần bạn muốn đính kèm một tập tin lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn gửi toàn bộ một bản thảo, hoàn chỉnh với hình ảnh, …

Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn Read More »

Scroll to Top