xep hang mail

Thay đổi thiết lập sao để xếp hạng thư điện tử

Bạn có thể đã nhận thấy những ngôi sao nhỏ bên cạnh mỗi thư. Bấm vào ngôi sao, nó chỉ màu vàng. Ngôi sao là một cách tuyệt vời để đánh dấu một tin nhắn quan trọng. Sẽ tuyệt vời nếu bạn có thể phân biệt giữa các tin nhắn quan trọng của bạn bằng …

Thay đổi thiết lập sao để xếp hạng thư điện tử Read More »

Scroll to Top