Sử dụng Plugins (trình cắm) để mở rộng tính năng Gmail

Một trong những bí mật Gmail đó là nhiều người dùng không biết rằng bạn không cần phải giới hạn mình tới các tính năng tiêu chuẩn của Gmail. Có rất nhiều plugin trên Gmail cho phép mở rộng khả năng của Gmail.

Có những plugins giúp bạn với quản lý tác vụ, quản lý liên lạc, quản lý hộp thư đến, và thậm chí cả về bảo mật- nhằm chỉ đề cập đến một vài trong số các plugins có thể giúp bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *