gmail dot

Dấu chấm trong địa chỉ Gmail không quan trọng

Gmail cho phép bạn thêm dấu chấm vào bất kỳ vị trí nào trên địa chỉ email của mình mà không ảnh hưởng gì đến việc gửi nhận thư. Ví dụ, nếu địa chỉ email của bạn là [email protected], bạn có thể thêm dấu chấm vào địa chỉ email của mình thành [email protected] [email protected] đều …

Dấu chấm trong địa chỉ Gmail không quan trọng Read More »

Scroll to Top