Thực hiện cuộc gọi ngay từ Gmail

Bí mật khác của Gmail là bạn có thể thực hiện một cuộc gọi điện thoại đến bất kỳ địa chỉ liên lạc của bạn từ bên trong hộp thư đến Gmail của bạn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn cần phản hồi một thư khẩn cấp và muốn nói chuyện ngay lập tức.

Bạn sẽ cần một micro và loa (tôi đã sử dụng tai nghe của tôi). Bạn cũng sẽ cần phải tải về các plugin Google Talk plugin for hangouts. Hầu hết các cuộc gọi tại Hoa Kỳ và Canada là miễn phí.

Để thực hiện cuộc gọi, hãy nhấp liên kết Make a call ở góc dưới bên trái của hộp thư Gmail của bạn. Nhập số mà bạn muốn gọi và bấm vào nó.

Lưu ý: Cuộc gọi của bạn sẽ hiện thị với No Caller Id.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *