attachment

Tìm và loại bỏ các thư có kích thước lớn

Dưới đây là một bí mật trên Gmail nhanh chóng làm cho kích thước tài khoản của bạn thấp xuống: Nếu bạn nhận được rất nhiều thư Gmail, theo thời gian bạn có thể thấy hộp thư của bạn đầy lên. Các tin nhắn với tập tin đính kèm có thể là một phần lớn …

Tìm và loại bỏ các thư có kích thước lớn Read More »

Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn

Gmail cho phép bạn gửi tập tin đính kèm tới 25 Mb trong thư của bạn. Kích thước đó là đủ lớn cho hầu hết trường hợp, có thể có vài lần bạn muốn đính kèm một tập tin lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn gửi toàn bộ một bản thảo, hoàn chỉnh với hình ảnh, …

Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn Read More »

Scroll to Top