mute gmail

Tắt tiếng ồn ào cuộc trò chuyện trong Gmail

Nếu bạn chưa bao giờ thảo luận nhóm, bạn biết nó khó chịu khi bạn đang sao chép thư bạn không cần. Bạn có thể tắt một cuộc trò chuyện ồn ào trong Gmail. Khi bạn tắt một cuộc trò chuyện, thư tương lai đó đi thẳng đến nơi lưu trữ – bỏ qua hộp thư đến của …

Tắt tiếng ồn ào cuộc trò chuyện trong Gmail Read More »

Scroll to Top