Preview Pane

Quét thư một cách nhanh chóng với Preview Pane (Gmail Labs)

Xem và trả lời các thư của bạn mà không cần rời khỏi hộp thư đến. Sử dụng Preview Pane từ Gmail labs để xem nội dung của thư khi bạn di chuyển qua chúng. Bật Preview Pane thêm nút bật/tắt cho phép bạn lựa chọn giữa một thanh xem trước theo chiều dọc (hình trên), một cửa sổ …

Quét thư một cách nhanh chóng với Preview Pane (Gmail Labs) Read More »

Scroll to Top