gui email nham

Sử dụng hoàn tác gửi để thu hồi lại một email gửi nhầm

Bạn có bao giờ muốn, bạn có thể thu hồi lại một thư Gmail không? Nếu chúng ta thành thực, tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đã gửi một thư mà cũng mong có thể thu hồi thư đã gửi. Nhiều độc giả không nhận ra rằng Gmail có một tính năng cung cấp …

Sử dụng hoàn tác gửi để thu hồi lại một email gửi nhầm Read More »

Scroll to Top