Dấu chấm trong địa chỉ Gmail không quan trọng

Gmail cho phép bạn thêm dấu chấm vào bất kỳ vị trí nào trên địa chỉ email của mình mà không ảnh hưởng gì đến việc gửi nhận thư. Ví dụ, nếu địa chỉ email của bạn là abcxyz@gmail.com, bạn có thể thêm dấu chấm vào địa chỉ email của mình thành abc.xyz@gmail.com hayab.cxyz@gmail.com đều được. Các thư gửi đến abc.xyz@gmail.com đều được đưa vào hộp thư abcxyz@gmail.com. Do vậy, khi gửi thư cho người khác, bạn cũng không cần quá quan trọng vào dấu chấm trên địa chỉ email người nhận, không cần gõ dấu chấm thì thư vẫn đến đúng nơi.

Nếu ai đó tình cờ thêm dấu chấm vào địa chỉ của bạn khi gửi email cho bạn, thì bạn sẽ vẫn nhận được email đó. Ví dụ: nếu email của bạn là johnsmith@gmail.com, thì bạn sở hữu tất cả phiên bản có dấu chấm của địa chỉ này:

  • john.smith@gmail.com
  • jo.hn.sm.ith@gmail.com
  • j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Gmail thông qua cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác (như yourdomain.com hoặc yourschool.edu), thì dấu chấm có làm thay đổi địa chỉ của bạn. Để thay đổi dấu chấm trong tên người dùng của bạn, hãy liên hệ với quản trị viên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *