Sử dụng hoàn tác gửi để thu hồi lại một email gửi nhầm

Bạn có bao giờ muốn, bạn có thể thu hồi lại một thư Gmail không? Nếu chúng ta thành thực, tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đã gửi một thư mà cũng mong có thể thu hồi thư đã gửi.

Nhiều độc giả không nhận ra rằng Gmail có một tính năng cung cấp cho bạn một cửa sổ nhỏ của thời gian để thu hồi một thư đã gửi. Để sử dụng thủ thuật này của Gmail, bạn phải kích hoạt Undo Send trước khi sử dụng. Và bạn phải thao tác nhanh để thu hồi những thư của bạn, nhưng tính năng tiện dụng này có thể giúp bạn tránh khỏi rắc rối.

Để xem hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để kích hoạt và sử dụng tính năng Undo Send của Gmail, hãy đọc qua hướng dẫn này:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *