Bật nhận thông báo từ Gmail Notifications

Notifications là một thủ thuật Gmail tiện dụng để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một tin nhắn. Khi bạn bật Desktop Notifications, bạn sẽ nhận được một popup trên desktop của bạn khi một tin nhắn mới đến. Bạn có thể chọn để nhận được cửa sổ thông báo pop-up bật lên cho tất cả các thư mới, hoặc chỉ cho những người được gắn cờ là quan trọng.

Để kích hoạt Gmail notifications, nhấp vào nút “on” tại Settings > General > Desktop Notifications. Nếu bạn thay đổi ý định, hủy kích hoạt các thông báo bằng cách nhấp vào Mail notifications off.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *