Sử dụng nút Send và Archive cùng lúc

Một thủ thuật Gmail mà nhiều người sử dụng không biết là cho phép bạn trả lời thư và lưu trữ chúng cùng một lúc. Khi kích hoạt, nút Send & Archive xuất hiện ở bên trái trên bất kỳ thư nào bạn gửi hoặc chuyển tiếp.

Để kích hoạt mẹo này của Gmail, nhấp vào Show “Send & Archive button in reply từ Settings > Genera. Bí mật này của Gmail giúp này giúp giảm sự lộn xộn hộp thư đến của bạn và tiết kiệm thời gian nhanh chóng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *