Học cách sử dụng toán tử tìm kiếm của Gmail

Bạn có thực sự biết cách sử dụng chức năng tìm kiếm của Google Gmail không?

Thậm chí nếu bạn hiểu chức năng tìm kiếm nâng cao của hộp thư Gmail, có lẽ bạn đã không bao giờ khám phá được các toán tử tìm kiếm của Gmail. Gmail có hơn 20 toán tử tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm thư hoặc tạo ra các bộ lọc. Và toán tử tìm kiếm có thể được kết hợp để bạn có thể được rõ ràng.

Bạn có cần phải tìm một tin nhắn từ một người gửi cụ thể mà có tập tin đính kèm đã được gửi sau khi một ngày nhất định? Không có vấn đề, toán tử tìm kiếm có thể giúp bạn tìm chính xác những gì bạn cần.

Ví dụ, theo chuỗi toán tử tìm sau đây DangKyGmail.net sẽ tìm kiếm tất cả các thư gửi từ Google sau 22/03/2018:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *