Tắt chia tab hộp thư đến của Gmail

Gmail đi kèm với 5 tab tự động đã được xác định và kích hoạt:

  • Chính
  • Xã hội
  • Khuyến mãi
  • Cập nhật
  • Diễn đàn

Nhưng 5 hệ thống tab không phải dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn không tham gia vào mạng xã hội hoặc các diễn đàn, chẳng hạn, tại sao bạn muốn những tab này xuất hiện trong hộp thư của bạn? Ngoài ra, bạn có thể muốn một tab-ít email hộp thư đến.

Mẹo Gmail này nhanh chóng để bổ sung. Bạn có thể tắt những tab phụ bằng cách sử dụng tùy chọn Settings > Inbox > Categories.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *