Tìm và loại bỏ các thư có kích thước lớn

Dưới đây là một bí mật trên Gmail nhanh chóng làm cho kích thước tài khoản của bạn thấp xuống:

Nếu bạn nhận được rất nhiều thư Gmail, theo thời gian bạn có thể thấy hộp thư của bạn đầy lên. Các tin nhắn với tập tin đính kèm có thể là một phần lớn của vấn đề đó vì chúng lớn hơn so với thư bình thường. Bạn có thể loại bỏ những tin nhắn này bằng cách sử dụng bộ nhớ nhiều nhất và không mất nhiều không gian trong tài khoản Gmail của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một tập tin cụ thể mà bạn nhận được như bản đính kèm, bạn thật may mắn. Gmail cho phép bạn tìm kiếm đặc biệt với các thư đính kèm. Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của Gmail để tìm kiếm các tập tin đính kèm lớn hơn so với một kích thước nhất định.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *