Sử dụng Google Drive để gửi tập tin đính kèm lớn

Gmail cho phép bạn gửi tập tin đính kèm tới 25 Mb trong thư của bạn. Kích thước đó là đủ lớn cho hầu hết trường hợp, có thể có vài lần bạn muốn đính kèm một tập tin lớn hơn.

Ví dụ, nếu bạn muốn gửi toàn bộ một bản thảo, hoàn chỉnh với hình ảnh, hoặc chỉnh sửa? Hoặc, nếu bạn cần gửi một tập tin zip của một toàn bộ ảnh để xem?

Nếu bạn sử dụng Google Drive với tài khoản Google của bạn, bạn có thể gửi các tập tin lớn hơn thông qua Gmail.

Đầu tiên, sao chép các tập tin lớn mà bạn muốn gửi vào Google Drive. Tiếp theo, nhấp vào Compose trong Gmail và nhập tin nhắn của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để đính kèm tập tin lớn vào thư của bạn, nhấp vào biểu tượng Google Drive (bên cạnh biểu tượng Attachment, giống như một kẹp giấy). Chèn các tập tin bạn muốn đính kèm và gửi tin nhắn của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *