Kiểm tra tính năng thử nghiệm Gmail Labs

Bạn có thể không biết gì về Gmail Labs. Nếu vậy, bạn đang bỏ lỡ một  số thủ thuật Gmail tuyệt vời.

Gmail Labs là nơi Gmail thử nghiệm tính năng trước khi đưa ra sử dụng phổ biến. Nhiều tính năng của Gmail là vô cùng hữu ích. Nhược điểm chính để sử dụng tính năng này là Google có thể bỏ qua chúng. Google cũng chỉ dự định các tính năng có thể thay đổi hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Mặc dù các cảnh báo từ Google, nhiều tính năng thử nghiệm  xứng đáng để kiểm tra. Tôi có đề cập đến một số tính năng cụ thể trong bài viết này.

Bạn sẽ tìm tùy chọn Gmail Labs trên màn hình Settings.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *