Tiết kiệm thời gian với Canned Responses (Gmail Labs)

Bạn có cảm thấy mệt mõi khi trả lời những câu hỏi giống nhau từ thư này qua thư khác không?

Không chỉ lặp đi lặp lại làm phiền cho chính bạn, nó cũng tốn thời gian. Gmail đã có một giải pháp cho vấn đề này với các tính năng Canned ResponsesCanned Responses cho phép bạn tiết kiệm và tái sử dụng bất kỳ email bạn gửi dưới dạng Canned Respons, thực hiện giống như một mẫu thư điện tử.

Canned Responses tiết kiệm một lượng lớn thời gian, đặc biệt nếu bạn đang trong một lĩnh vực đòi hỏi tương tác rất nhiều khách hàng. Bật tùy chọn Canned Responses từ màn hình Gmail Labs:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *