Sử dụng Hangouts trong Gmail

Thư điện tử là rất tuyệt vời, nhưng bạn thường phải chờ thư trả lời. Bạn có bao giờ muốn bạn có thể nhận được một phản ứng nhanh hơn? Bạn có thể sử dụng thủ thuật này của Gmail.

Nếu cả bạn và người liên hệ mà bạn đang cố để đạt được có tài khoản Google (và các bạn đều trực tuyến), sử dụng Google Hangouts trong Gmail để nhanh chóng phản hồi. Nó hoạt động tức thì như nhắn tin.

Để sử dụng Hangouts, nhấp vào biểu tượng Hangouts (nó trông giống như một dấu ngoặc kép) trong góc dưới bên trái của hộp thư. Nhấp vào tên của người bạn muốn mời để sử dụng Hangout. Một hộp thoại Hangout xuất hiện bên phải của hộp thư. Bây giờ bạn có thể trò chuyện với các liên hệ của bạn trong thời gian thực.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *