Tìm ra người khác sử dụng Gmail của bạn

Bảo mật máy tính đã được đề cập nhiều gần đây. Hầu như mỗi ngày, giống như chúng ta đọc tin tức kể về ai đó có tài khoản bị xâm nhập. Bạn có thể lo lắng rằng ai đó đã truy cập tài khoản Gmail của bạn. (Lưu ý: nguy cơ đối với bạn là cao hơn nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng máy tính công cộng.)

Có một mẹo ít biết trên Gmail thông tin cho bạn dù người khác có sử dụng tài khoản Gmail của bạn. Google theo dõi việc sử dụng tài khoản của bạn và bạn có thể xem các bản ghi. Để truy cập bản ghi, xem góc dưới bên phải của màn hình máy tính của bạn để xem khi tài khoản Gmail của bạn được truy cập lần cuối.

Nhấp vào liên kết Details để xem hoạt động tài khoản gần đây bao gồm cả địa chỉ IP.


Một bản ghi hoạt động tài khoản của Gmail bao gồm địa chỉ IP.

Nếu nhìn quanh có bất kỳ điều gì trong lịch sử tài khoản của bạn, tài khoản của bạn có thể bị truy cập bởi người khác.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *